H. Krutzsch: Erdők megújítása (Fordította: Madas László)

A FORDÍTÓ AJÁNLÁSA

Hermann Krutzsch nem ismeretlen a hazai szakközönség körében. Roth Gyula Erdőműveléstan II. (1935.) tankönyvében hosszan idéz Krutzsch "Bärenthoren 1924." c. tanulmányából, melyben a mölleri "örökerdő" (Dauerwald) eszméjének, annak gyakorlati megvalósításának és eredményeinek számbavételét adja közre. Krutzsch úttörője a természetszerű / készletgondozó erdőgazdálkodásnak, és egyik legfelkészültebb, legkövetkezetesebb és leghatékonyabb hirdetője a német erdőgazdálkodás megújításának.

H. Krutzsch hazai újramegidézését időszerűvé teszi a természetszerű erdőgazdálkodás iránt egyre fokozódó társadalmi és szakmai igény. A legbővebb forrás, amiből meríthetünk, az övé, aki az 1940-es évek végén, a természetszerű erdőgazdálkodás németországi bevezetésének két sikertelen kísérlete után, a következőket írja: "Ez után a háború után elodázhatatlan követelménnyé vált a német erdőgazdálkodás átalakítása. A most szükségszerűen bekövetkező harmadik, szilárd meggyőződésem szerint sikeres nekirugaszkodásnak felkészülten kell találnia bennünket szellemileg, tudományosan és gyakorlatilag egyaránt. Az előttünk fekvő írásnak az a célja, hogy a szellemi és anyagi feltételeket bemutassa és továbbfejlessze.

" Krutzsch "Erdők megújítása" című könyve mindenkihez szól, akinek valami köze van az erdőhöz: álljon a szakmai hierarchia bármelyik posztján, foglalkozzék kutatással, oktatással, erdőtervezéssel vagy ellenőrzéssel, legyen állami- vagy magánerdő-gazdálkodó, vagy barangoljon csupán szívesen az erdőben, és védje a természetet.

Vegyük figyelembe, hogy a könyv kézirata immár ötven esztendővel ezelőtt készen volt, miközben a világ technikai és kulturális fejlődése egyre gyorsuló iramban változott. Krutzsch vezérelvei azonban a biológia egyedül teherviselő talaján születtek, ezért időállóak. A Tisztelt Olvasó forgassa e könyv lapjait őszinte érdeklődéssel, megéri.

A könyv megjelent a SOPRONI MŰHELY különszámaként, kiadta az Országos Erdészeti Egyesület.
Letölthető a teljes könyv a Kiegészítő anyagok menüben.