Dinamikus génmegőrzés

Mátyás Csaba

NyME - Környezettudományi Intézet

Dinamikus módszer akkor alkalmazható, ha a populáció az eredeti (in situ) vagy új helyszínen fenntartható és megújítható. A dinamikus génmegőrzés nem kiválasztott egyedek (genotípusok), hanem a populáció aktuális génkészletének megőrzésére irányul. Világos, hogy ezt a stratégiát az alkalmazkodóképesség, ill. általában a genetikai változatosság megőrzése céljából alkalmazzuk. A megőrzés sohasem lehet teljes körű, egyrészt mivel a szaporodással összefüggő genetikai folyamatok jellege miatt (a szegregáció, rekombináció, mutáció és migráció révén) új genotípusok állnak elő, másrészt pedig a térben-időben változó környezet szelekciós nyomása irányítottan korlátozza az életben maradó egyedszámot. A kevésbé életképes egyedek megsemmisülése természetesen a populáció genetikai terhét csökkenti, de egyúttal a populáció génkészlete is megváltozik. A génkészletre ható szelekciós nyomás mértéke nem minden génre azonos. Elsősorban azokra hat, amelyek által meghatározott tulajdonságok a legszorosabban függenek össze a túléléssel (pl. magassági növekedés gyorsaságával). A túlélés szempontjából semleges vagy csekély jelentőségű tulajdonságokat meghatározó gének gyakoriságát véletlen folyamatok szabják meg, ennek során ritkább gének el is veszhetnek.

A dinamikus génmegőrzés során a génkészlet megőrzését a természetes megújulási folyamatokra bízzuk, vagyis teret engedünk a mikroevolúciós és szukcessziós folyamatoknak. Ebből a módszer problematikussága is rögtön kiviláglik: a szukcessziós sorok elején elhelyezkedő társulások fafajainak beavatkozás nélküli fenntartása csak akkor lehetséges, hogyha azt valamilyen kedvezőtlen termőhelyi tényező lehetővé teszi. Ilyen jelenséget tapasztaltak például a Sziklás hegység mammutfenyő-rezervátumaiban, ahol a rendszeres erdőtüzek megakadályozása a mammutfenyő természetes felújulásának leállását eredményezte, a gyorsan felhalmozódó száraz tűavar miatt. A dinamikus génmegőrzés ezért általában nem jelentheti a kiválasztott populációk magárahagyását, annak igény szerinti fennmaradása érdekében időszakos beavatkozások szükségesek.

vissza