A CSEMETENEVELÉS ÉS AZ ERDŐSÍTÉS A CÉDRUS ESETÉBEN

Dr Tóth János

Nizza, Dél-Franciaorszàg.

A csemeteneveles.

A csemeteneveles a cédrus esetében ugyanolyan kényes művelet mint a magkezeles és tárolás. Ha a magok atfekvő állapotát kiküszöböltük -4 °C nedves környezetben 6 hét alatt, és esetleg -2 °C hőmérsékleten -ha a csírázást ideiglenesen meg akartuk állítani, igy a vetés nem okoz problémát. Ez a művelet akkor bír jelentőséggel, ha gyorsan akarunk vetni. Ha viszont később akarunk vetni, tehát bizonyos ideig tároljuk a magokat, akkor magszárítást végzünk és a kiszárított magokat -15 °C hőmérsékleten tároljuk légmentes vagy kevés levegőt tartalmazó zárt térben.

Feltételezzük, hogy nedves sztratifikalt magjaink vannak melyek nehány miliméteres gyököcskékkel rendelkeznek, és amelyek növekedését (a csírázás folytatását) -2 °C -on történő tárolással megállítottuk.

Ezeket az előcsírázott magokat vagy melegágyakban (fólias védelem) konténerekbe vetjük el. Ezt a műveletet már a január-februári hónapokban elvégezhetjük. Ha hidegágyakról van szó, akkor a műveletet csak március-április hónapokban, végső esetben május elején végezzük el, mivel a csírázás utáni, sziklevelekkel rendelkező fiatal csemetek igen érzékenyek a fagyokra, de csak akkor ha a hőmérséklet -4 °C alá csökken. A konténerek formájának szögletesnek kell lennie, azért hogy a gyökerek a sarkokba bele tudjanak ütkozni, irányt tudjanak váltani, és így függőlegesen, vagyis lefele folytassák növekedésüket. Ez igen fontos mivel a henger alaku konténerben a gyökerek spirálisan növekednek, és ezt a tendanciát a kiültetes után a terepen is folytatják. Így az oldalgyökerek a karógyokeret megfojtják, illetve a gyökerek egymást "agyonszorítják", és ez a csemete elpusztulásához vezethet.

Még két másik tényezőt kell megemlíteni, és ezek fontosságát kihangsúlyozni:

Az egyik a kontenerek űrtartalma amely nem lehet 400 cm3 alatt. A cédrus gyökerek igen gyorsan fejlődnek és a kis légter, mint pl. a 150-200.cm3 űrtartalmú kúpos tölcsérek nem elégsegesek a csemete jó fejlődéséhez.

A másik a konténerekben lévő termesztőközeg összetétele. Ki kell elégíteni a a csemete fizikai es kémiai igényeit. A fiatal cédrus igényes az termesztőközeg fizikai összetételére de nem támaszt igényeket a közeg tápelem-ellátottságát illetően. Így tehát a cédrus csemete esetében használhatunk harom anyagból álló keveréket: tőzeget, a porozitás és a nedvességtartás kapacitásának növelésére, darált vagy darabos fenyőkérget, a levegő- és oxigén-ellátottság biztosítására, es vegyes homokos-agyagos talajt, ami biztosítani fogja az ültetéskor a közeg gyokerekre történő "tapadását", ill. ezek védelmét amikor a konténert eltávolítjuk. Természetesen ezekhez egy hosszú hatóidejű műtrágya hozzáadása is szükséges a tápanyag-ellátottság biztosítasa céljából.

Ügyelni kell arra is, hogy a csemeték ne szenvedjenek nedvesség hiányától, tehát ha lehetséges önműködő, jól szabályozott öntöző berendezést kell alkalmazni. Az is fontos, hogy nem maradjon stagnáló víz a konténerek alatt, tehat ezeket homokos, kavicsos rétegre kell elhelyezni kevés lejtéssel.

A csemetek gyors fejlődese miatt, nem szabad ezeket 6-8 hónapnál tovább a konténerekben tartani, tehát csak egy tenyészeti időszakban, lehetőleg januar-szeptember között . Ez az időszak elégséges a csemeték fejlődéséhez az ültetés előtt. Ekkor el tudjak érni a 15-22 cm magasságot és a megfelelő gyökérrendszer kialakulását.

A fiatal csemeték reagalasa a fénnyel szemben.

A fény szerepe ugyanolyan fontos a csírázás alatt mint a fiatal csemeték növekedési fázisában. Általánosságban a csemetéket fényigény alapján három csoportba soroljuk:

1. Csemeték melyek fényérzékenysége pozitív, tehát fényigényesek.

2. A csemeték melyek látszólag nem fényérzékenyek, és ugyanúgy növekednek teljes fényben, mint fény nélkül.

3. A csemeték melyek fényérzékenysége negatíva, tehát árnyektűrők, és a fény gátolja őket fejlődésükben.

A fiatal cédrus csemeték már a csírázástól kezdve a második kategóriába sorolhatók, ami azt jelenti, hogy közömbösek a fényre, tehát ugyanúgy növekednek teljes fényben mint árnyékban.

Az alábbi táblázat egy kísérlet eredményét adja, három különböző kezelést illetően: teljes fény, fény és árnyék váltakozása és teljes sötétségre vonatkozoan.

a./ állandó fény (természetes napfény + 1000 lux lámpafény.

b./ 8 órás nappali fény felváltva 16 órás sötétséggel.

c./ sötét szoba 24/24 óra (teljes sötétség).

A hàrom különböző esetben a hőmérséklet állandóan 20 °C-ra volt beállítva. A levegő páratartalma 40 % volt mindegyik, a 100 magot tartalmazo kategoriára. A kíserlet három hétig tartott ami elégseges a kis csemeték teljes kifejlődésére, azaz a sziklevelek es a középen levő apex megjelenéséhez.

A kíserleti maganyagot a Mont-Ventoux hegységben gyűjtöttük be 850 m tengerszintfeletti magassagben december végén. Tehát a magok nem voltak átfekvőek.

A következő megfigyeléseink voltak a három hetes kísérlet után:

Nincs szignifikáns különbség az "a" es "b" kísérlet között, a differencia csak 3 %. Ami "c" kísérletet illeti a különbség sokkal nagyobb. De a kísérlet lényege a morfológiai jelenségek vizsgálatán alapul.

A "c" esetében, a fényhiány miatt, a kis szárak rózsaszínűek és cérnaszár szerű novekedest adtak. A cotyledon levelek citrom színűek.

A "b" esetében, 8 orás fénnyel, a szárak rövidek, vastagabbak, sötétzöld színűek, egy részük bordó színt is mutat. A cotyledon levelek szintén sötétzöld színűek.

Az "a" esetében, ahol a magoncok teljes és állandó fénynek vannak kitéve, egy nagyon erős fototropizmust tapasztalunk, a kis csemeték a fényforràs felé hajlanak. A kis szárak hosszabbak mint a csak 8 órás fény esetében, a cotyledon levelek sötét zöldek és ráncosak.

Tehát összefoglalva a fény szerepét a cédrus magoncok és csemeték esetében azt mondhatjuk, hogy a magoncok jól fejlődnek teljes fényben, változo fényben vagy sötét helyen. A különbség csak a morfologiai állapotukban jelentkezik.

 

Az erdősítés.

 

Mint ahogy az előzőekben mondtuk az erdősítés a konténerekben nevelt csemeték felhasználásával történik. Az ültetés előtt a csemeteket öntözni kell, hogy a gyökereket összefogó földlabda jól tapadjon a gyökerekre, ill. azért is, hogy ha a talaj száraz így a csemetek ne szenvedjenek rögtön a szárazságtól.

Ha kopáron vagy igen rossz ökológiai viszonyok között ültetünk, akkor törekedni kell, hogy az ültetőgödörbe humuszos földet tudjunk a csemeték gyökere köré tenni. A konténert el kell távolítani, és csak a földlabdás csemetét ültetjük. Jól emlékszem, hogy a 70-es években Franciaországban a csemetéket a fólia konténerrel együtt ultették. Természetes ennek negatív hatása csak évek után mutatkozott meg.

Ha lehetséges ne ültessünk nagyon napsütéses időben, inkább borult vagy esős időben. Ha az erdősítés jó talajon történik, ahol a csapadék meghalladja az évi 800 mm-t, akkor probálkozhatunk a csemeték szabad gyökeres ültetésével is. Badacsonyörsön a Folly Arborétumban a csemetéket a szőlősorok között , konténerek nélkül nevelik, és a kiültetés vagy iskolázás után szabad gyökerrel történik.

A csemetek növekedese arányos lesz a terepen uralkodó ökológiai viszonyokkal. De mivel a cédrust inkább kopárokon használjuk, vagy olyan rossz talajon ahol más fafajok semmi eredmenyt nem adnak, így a kezdeti növekedes sem lesz a legjobb. Nagy általanosságban a növekedésnek 3 fázisát különböztetjük meg:

Az első fázis 4-6 évig tart, amikor a növekedés lassú, a csemeték gyökérzete elhelyezkedik a talajban, a földfeletti resz nem nő többet mint néhány cm-t (5-10 cm).

A második fázis az átmeneti növekedés szakasza, 3-4 évig tart, ekkor az évi magassági növekedés eléri a a 15-20 cm-t, tehát 6-8 éves korban a magasság 1 méter körüli lehet.

A harmadik fázis, vagyis a gyors növekedés fázisa, ugy 9-10 év körül kezdődik, amikor az évi magassági növekedés 40-50 cm lehet, és így 10-12 éves korban a csemeték elérik az 1,5-2 m-es magasságot, vagy még többet ha a talajtani viszonyok jók és ha a csapadék április, május hónapokban elegendő. Miért ezen két hónapban? Azért mert a cédrus növekedése 80 %-ban ezen ket hónapban történik. A megmaradt 20 % június és július hónapokra esik. Az, hogy a cédrus igen jól viseli a nyári szárazságot, ez azzal magyarázható, hogy növekedése rendes körülmények között június végére, július elejére, már befejeződött, a csúcsrügyek fenológiai szempontbol már kifejlődtek.

Dr. Veperdi Gábornak az ERTI kutatójának a mérései alapján a cédrus ültetés Ásotthalmán a neki megfelelő körülmények között van, mivel 3 eves korban a magassag több egyeden eléri a 70-80 cm-t. Ez nagyszerű eredmény, mivel Dél-Franciaországban a cédrus a legjobb körülmények között 3 éves korban 50-60 cm körül van.

vissza