OETMIT KELL TUDNI AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI TANÁCSRÓL?

Az Országos Erdészeti Tanács létrehozásáról, az 1996. évi LIV. törvény, a földmûvelésügyért felelõs miniszter útján intézkedik. A törvény 99. § -nak /2/ bekezdése szerint: „ Az Országos Erdészeti Tanács tevékenységével elõsegíti az erdõgazdálkodói érdekeltség és az erdõhöz fûzõdõ kérdések közötti összhang megteremtését.”

A törvény 99. § -nak /3/ bekezdése szerint: „ Az Országos Erdészeti Tanács a miniszter felkérése alapján, véleményt nyilvánít:

a. / az erdészetet érintõ jogszabály tervezetekrõl,

b. / az erdészet gazdasági szabályozási, valamint hosszú távra szóló fejlesztési irányelveirõl,

c. / az erdõk vagyonkezelésével összefüggõ egyes kérdésekrõl,

d. / a miniszter által meghatározott erdészeti témakörökben”

A Tanács alakuló ülésére az 1999. év elsõ munkanapján, január 4-én került sor. A Tanácsnak 17 tagja van. A tagok megbízása 3 évre szól. A tanácsi munka adminisztratív teendõinek elvégzését a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Hivatalára bízták. A Tanács elnöki teendõi ellátására a tagok, a Soproni Egyetem rektorát Dr. habil. Koloszár Józsefet, a titkári feladatok elvégzésére, Holdampf Gyulát a FVM. Hivatal osztályvezetõjét választották meg.

A TAGOK NÉVSORA:

1. - Dr. Koloszár József, a Soproni Egyetem rektora, elnök

2. - Dr. Mátyás Csaba az MTA Erdészeti Bizottság képviseletében

3. - Dr. Führer Ernõ az Erdészeti Tudományos Intézet fõigazgatója

4. - Horváth Ferenc az Agrárkamara képviselõje

5. - Káldy József az Országos Erdészeti Egyesület elnöke

6. - Dr. Rónai Ferenc a Roth Gyula Szakközépiskola igazgatója

7. - Dr. Kárpáti László a Fertõ Hanság Nemzeti Park igazgatója

8. - Müller János Gyulaji Erdõ és Vadgazdaság Rt. vezérigazgatója

9. - Fejes Dénes Nyirségi Erdõgazdasági Rt. vezérigazgató h.

10. - Nyúl Bertalan osztályvezetõ, Gemenci Erdõ és Vadgazdaság Rt.

11. - Balsai Sándor erdõigazgató, Kisalföldi Erdõgazdaság Rt.

12. - Telegdy Pál elnök, magánerdõ-gazdálkodók képviseletében

13. - Bogoméri Gáspár tanácsadó a magánerdõ-gazdálkodás területén

14. - Posgai Attila Állami Erdõrendezési Szolgálat Miskolc, ügyvezetõ igazgató

15. - Stein József ÁESZ. Miskolci Igazgatósága

16. - Nádas József ÁESZ. Kaposvári kirendeltség

17. - Holdampf Gyula osztályvezetõ, FVM Erdészeti Hivatala.

A tanács minden tagja okleveles erdõmérnök. Ez, valamint a sokféle területi és munkaköri elfoglaltságú összetétel, a Tanács elé kerülõ kérdések megtárgyalásához, széleskörû országos információs bázissal is szolgál.

Ha meggondoljuk, hogy a privatizált, magántulajdonú mintegy 700 ezer ha erdõvagyon, nem elhanyagolható részére nézve még máig sem megoldott, nincsen befejezve a tulajdonba adás, számos a teendõ a szakszerû erdõgazdálkodás feltételeinek megteremtése terén, a népegészségügy szempontjából is fontos nemzeti érdeket képviselõ feladat és célkitûzés, az erdõsültség 25-26 % -ra való növelése, 700-800 ezer ha szántó, mezõgazdasági földterület erdõsítési programjának mielõbbi elindítása, ehhez a hiányzó jogalkotási és pénzügyi háttér sürgõs létrehozatala, a Tanács erdõügyet érintõ javaslattevõ munkája nem mindennapi fontosságát húzza alá.

A szakmai igények, észrevételek a hatalom képviselõihez való eljuttatása révén, a Tanács fontos közvetítõ szerepet is el kell lásson. Egyetemünk ifjúsága is élhet azzal a jogával, hogy jól átgondolt észrevételeit, javaslatait az Országos Erdészeti Tanács tudomására hozza.

Dr. Somkuti Elemér

vissza