MAJOR RICHÁRD

IN MEMORIAM TAMÁSI MIKLÓS

Öt éve immár, hogy letetted a “tárogatód”. Most is nehéz elfogadnunk hirtelen távozásod; csupán lírád regéi enyhítik az űrt, mit örökbe hagytál, hogy lényegedben mindig velünk legyél.

“Ha csak egy szikrára emlékeztek

és dalra gyújtotok,

milyen jó lesz az új lobbanásban

érezni: ott vagyok. ” ('73)

“Amit megírtam, csak a porba írtam,

amit mondanék, nem is fontos már,

mint láncfűpelyhet tart a tenyerében

az, aki megtalál.” ('75)

Tamási Miklós (1936-1994) lírája a tárogatónak, e jellegzetesen magyar fuvolának, valóban sok jellemzőjét viseli magán; hangja sejtetően merengő, a távolból jön, gyakran szomorkás; de békés és megbocsátó, nem mindenkinek szól és gyakran magába néző; elmúlásról elmélkedő; hontalan. “Virágénekei” a szerelemről, népéről, hazájáról s a természetről igazgyöngyei a hontalan magyar emigrációs költészetnek. Miklós füzetlapjai mint a “lelki-tükör” mély vallásosságot, földi létünk értelmét s az örök készülődést, készenlétet tükrözik. Így élt, és így távozott.

Pályafutásának állomásai: Kárászmegyer, Békés, Sopron, Vancouver (és Erdély). Mint a hontalan magyar “tárogatója” sírja vissza kedves tájait.

Messze vittek a vad csikók,

nem látom a száraz tarlót,

csak a szívem vérzi össze

az az áldott régi tüske.

Most már sem hegy, sem sík, sem rét

börtönfallá nőtt messzeség

zár el tőle s így lett a menny:

Kárászmegyer, szülőhelyem." ('69)

“Beteg vagyok, orvostalan,

rámjárnak a napok.

Kívül honos, benn hontalan,

a lélek sorvadoz.

Vajákosokkal küldj gyógyírt,

hogy sorsom megkössék,

Békés, hűtlen mindnyájunkért

békétlen, vén község.” ('64)

“Csupán a szavak s a hűvös hűség

mulandók mint a gyönge pillanat,

de a templomtornyok mint ősi őrség

őrzik az elhagyottakat.” (“SOPRON” '69)

“Nézik, nézik a messze csillagot,

s a reménységet, amely megkopott,

kitűzik; egy egész nép üzen -

Mária szól: édes nemzetem.”

(“ERDÉLYI BETLEHEM” '77)

“Fényország Vancouver

kazlakban áll a fény

villázza a kedvet

pár virágos legény

mintha megszépülnék

mintha szárnyam nőne

mintha pálmaágak

hullnának a földre

mintha értem jönne

messziről Valaki

ballag már szívemmel

a húsvéti csacsi.”

(“VIRÁGVASÁRNAP” '73)

Amikor Sopronba került az Egyetemre, én már a bakonyi erdőket jártam. A kommunizmus igen megtépázta Alma Materunkat, s annak több évszázados diákhagyományait, de 56-os forradalmunkban kifakadtak az "alvó magyar rügyek"; igaz “tiszavirágzás” volt csupán. S '57-ben hazátlanul találtunk egymásra, közös gyökérről, mint két igaz barát. Nézem a kusza sorokat, kedves ajánlást az “Eszkimó szerelem” első oldalán: “Major Ricsi erdész keresztapámnak szerető balekja: Tabaki”; mennyi emléket dúdol ez a néhány sor az elmúlt 37 esztendőből. Amit egyazon ösvényen, sokszor vállvetve, sosem különbözve együtt szőttünk sokban közös múlttá. Mégis költészete teljesen privát önvallomás. Szelíden és szomorúan ír de főleg önmagáról, az önzés egyetlen szikrája nélkül; önmagából kivetkőzve, bírálóan és felülről nézve; és egyre távolodva e tökéletlen, bár szeretett árnyékvilágtól. Az elvesztett hazától.

Tamási legszebb lírai megnyilatkozásainak többségében a hontalan magyar bánata és szorongása összefonódik a hit és az elmúlás gondolatával és hangulatával, melyek olykor-olykor feloldódnak “virágénekei” népiesen “naiv” hol szomorkás, hol víg “dallamaiban”.

“Barlangomat várként tartom

és láncon fog ő engem,

még saját fajtám elől is

magamba menekedtem.

Cammog az idő és mind lassabb

a tájak érkezése,

a magány egyre vastagabb,

és teljesebb a béke.” ('63)

“Gyere jó cimborám,

egyetlen pajtásom,

segítsél e szörnyű,

kínzó koplaláson.

Segítsd csillapítni

éhségem hazámra,

emlékeztess régi

harangok szavára.” ('64)

“Idegen ritmus ringat el,

ha álomba bújsz félve,

nap helyett mézes madzagon

holdat húznak az égre

Magányod mályva színein

áttüzel ritka titka:

kinek otthona elveszett

az Isten lesz kalitja.” ('61)

“Bár sosem kerestem

rokolyának ráncát,

másoknak sem törtem

feje felett pálcát.

Azért ne vessen meg

sem gőg, sem alázat,

hova árnyam vetem,

ott lelem hazámat.” ('62)

“Az én határom végtelen.

Isten dülőjén megyek,

s erős voltomban hanyagul

csak ellene vétkezhetek.

Álmaimban már majdnem ott

járok, túl testek viszonyán,

mint visszatérő örökös

őseim messze birtokán.” ('64)

“Ott állok meg jászolodnál,

ugye énrólam is tudtál,

mikor mint a kereszt foglya

áldást adtál a latorra.

Mint egynapos gödölye

az én szívem olyan gyönge.

Juhászbunda télidőben

Hozzád vagyok készülőben.”('73)

“Szavaid zápora

veri az ablakom

jó Mikes Kelemen

kárhozott rokonom

Írom hát levelem

akárcsak te írtad

így fakad virága

a jeltelen sírnak” ('74)

(1) “Vendégfogadóban

idegen vánkoson

vándorlegényeknek

éber álmát alszom

(2) a szemem is nyitva

csak az elme pihen

mint a tavirózsa

a tó közepiben

  1. néha rándul a víz

kiált az éjszaka

nem járhat a szegény

álmában sem haza

(5) és ha néha-néha

föléje angyal száll

azon imádkozik

ne itt ébredjen már

(10) ahonnan indultam

ugyanoda értem

minek is akarták

az én létezésem

(12) üres tenyeremet

fejem alá teszem

és lehúnyom mindkét

tavirózsa-szemem” ('73)

Író volt a szó igazi értelmében, nem politikus; mégis a politika hullámverései dobták partról-partra meggyötörve, mély nyomokat hagyva lelki világán; végeredményben halálos zúzódásokkal. Irodalmában erről szó sem esik, mégis ez adta meg mindennek a hátteret. Mint szerkesztő, prózaíró és aktivista annál szókimondóbb volt; de költészetébe nem engedte be a hétköznapokat, a hétköznapit. Számkivetettségünk első negyedében összeroncsolódva, mint az alvajárók tengődtünk; akiknek '56-ban az “óra” megállt. Első ocsúdásunk '65-re teszem, a Magyarház március 15-i ünnepélyén elhangzott "hidegzuhany" beszédem után. Utána hosszú ideig óvakodtunk itt helyben, máshol kevésbé; de akkor - mi ketten - végleg kezet fogtunk. Ami magyar nemzeti ellenállást, szabadságot, kommunista és nemzetközi baloldal ellenességet jelentett a legnyugatibb "végeken" - annak az élére álltunk. Kerestük és felvettük a kapcsolatokat az ellenállókkal, beleértve a más nemzetiségűeket is. Így szövődtek a kapcsolatok a Nemzetőrrel, Tollas Tiborékkal, Szörényi Évával, Magas Istvánnal, a Magyar Szabadságharcosok Világszövetségével, a Magyar Emberi Jogok Alapítvánnyal; a későbbiekben, ahogy a reform szelei a vasfüggönyön is átfújtak, az otthoniakkal: Csoóri, Csurka, Csengey, Lezsák és még hosszabb a névsor, ha itt említenénk az erdélyieket, a felvidékieket, a délvidékieket… Miklósnak szerkesztői tevékenysége révén a nagyvilágban terjesztett magyar nemzeti folyóiratokkal s azok munkatársaival szoros kapcsolathálózata épült ki. Ha nézeteiben ugyan radikális, kapcsolataiban mégsem volt kirekesztő, ezt bizonyítja az ITT-OTT mozgalommal való megértő és jó kapcsolata is. Állásfoglalásait kísérte az aggodalom, hogy végeredményben emiatt és a hazai propagandától megkövesedett beidegződések miatt sohasem lesz otthon elfogadva.

“Keserű a könny, mint az éretlen alma.

Emlékszel a fiatal gyerekre a Levéltár

előtt?

Hogy majszolta sokáig a csutkát!

…narancsot nem kóstolt soha.

Mikor lehullt a fegyverek előtt,

csak az Isten hajolt le érte…

Hol van már az az alma,

hol van már az az ősz?

Fekete a mag és gyakran rossz

földbe hull,

Fekete a föld és már nem emlékszik.

Vágd ki az almafákat,

ne kócolja össze a szél haját az ág.”

“ALMA” ('85)

“Quo vadis - kérdezik a fák,

merre tart, ki teljes körbe lát

s fordítva sem szégyelli magát?

Lépek előre, hátra is,

elbújva álltam gátra is

lehetek hibás, de nem hamis.

E pontból nő a végtelen,

egy az utam, a félelem:

Hazámban lesz-e még helyem?”

“FÉLÚTON”

“Juhász akáclombja és eperfa-Sinka

álomba ringató, gyermekkori hinta.

Szelíd árnyékukban, kis dudvafa állok

ezer virágommal egyre orgonálok.”

“FÁIM” ('73)

“Add Istenem, úgy aludjak el,

hogy szívemben harag ne legyen.

A szállásodon legyen egy hely,

ha először szólítsz nevemen.

Megbékülni, hogy a lét nemlét,

és a nemlét örök létezés,

úgy érni meg a végső szemlét,

mint aki nem több, de nem kevés.”

“BUCSU” ('73)

 

 

Miklósnak szerelmi lírája, kedvessége és gyöngédsége ellenére szemérmesen rejtőzködő és allegorikus. De ki tudná ezt szebben mondani?

“Ha egyszer én is messze mennék,

s tevéled együtt szép lehetnék,

megőrizné-e gyarló másam

e szörnyű, vétkes suhanásban

valaki, ki nem lehet társam?” ('63)

“Hisz jó vagy hozzám, mint a tej,

álomba ringatsz, mint a mák,

mégis majd egyszer éhesen,

koplalva emlékezem rád.” ('73)

“Borostyán vagy nékem,

mely a vén fát fonja,

így azt hiszik él még,

zöldelget a lombja.

Ha egyszer karjaid

lehullanak rólam,

nem akarlak látni

téli zimankóban.

te akkor is zöldelj

maradj ilyen tiszta,

én egyedül jöttem,

úgy is térek vissza.”

“BOROSTYÁN” ('73)

 

A fenti idézetek csupán jellegzetes morzsák és töredékek voltak Tamási Miklós költészetéből nem a teljesség igényével, inkább “fénysugarak”.

“Világjáró kis furulya

tudod-e még hol a haza?

El ne némulj, ki ne száradj,

halál ne csókolja szádat.

Amíg a nyáj előtted jár

mi nékik baj, neked is fáj.

Zengj akkor is, ha nem hallják,

itt a nép és ott az ország.

Hazaszáll még a te hangod,

elültetik, mint a magot,

abból nő egy fiatal fa,

furulyáknak diadalma.”

“FURULYÁM MAGAM FARAGTAM” ('72)

vissza