Markó Gergely

AZ ERDÚTTERV 1.0 ERDÉSZETI ÚTTERVEZŐ PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA

Az erdészeti utak korszerű tervezése elképzelhetetlen a számítástechnika eszközeinek hatékony használata nélkül. A ma már mindenki számára elérhető hardvereszközökkel szemben a fő probléma a célnak megfelelő szoftver kiválasztása. Természetesen igen sok program közül választhat az, aki erdészeti utak tervezésére adja a fejét. Ezen programok legtöbbjét azonban közutak tervezésére fejlesztették ki, amelyek az erdészeti úttervezés igényeit messze meghaladó, nagy programcsomagok. A kimondottan erdészeti úttervezésre fejlesztett szoftverek (pl. ROADENG), valamint azon mélyépítési alkalmazások, amelyek rugalmasságuk folytán jól alkalmazhatók lennének erdészeti utak tervezésére is (pl. Land Development Desktop), igen sokba kerülnek.

Egyetemünk Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszékén az 1980-as években a fenti okok miatt kezdődött el az erdészeti utak tervezését segítő szoftverek fejlesztése. A jelenleg mind a Tanszék, mind a téma iránt érdeklődő hallgatók által is használt programot dr. Péterfalvi József írta. Ezen program felépítése, tervezési metodikája szorosan illeszkedik az egyetemen oktatott Erdészeti Utak Tervezése című tárgyhoz. A program DOS operációs rendszer alá íródott, saját grafikus felülettel nem rendelkezik, kezelése kissé nehézkes, ugyanakkor működése átlátható, valamint kitűnően dokumentált. Ezt a programot megismerve döntöttem úgy, hogy belekezdek egy, a mai követelményeknek megfelelő és az erdészeti úttervezés igényeit kielégítő szoftver fejlesztésébe.

Az Erdútterv 1.0 egy 32 bites, Windows 95/98/NT operációs rendszer alatt futó, erdészeti utak tervezésére használható alkalmazás. A programmal az útpálya tervezése a három hagyományos nézetre – helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények – támaszkodva történik. A három nézet külön-külön ablakban szemlélhető és szerkeszthető; az egyes ablakokban végrehajtott módosítások a többi ablak által megjelenített nézetekre is azonnal kifejtik hatásukat, például a hossz-szelvény változtatásával együtt automatikusan változnak az érintett keresztszelvények ábrái is.

A program saját grafikus felülete az AutoCAD felületéhez hasonlóra lett tervezve. Így a különböző rajzi elemek szerkesztése, módosítása az AutoCAD-ben járatos mérnökök számára ismerős módon történik, a program kezelése gyorsan elsajátítható.

Az úttervezési módszer, a tervezési lépések egymásra épülése – a grafikus felület, illetve a rugalmas tervezés biztosítása miatt szükségessé vált – kisebb módosításoktól eltekintve megegyezik az Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék által oktatott, illetve gyakorolt eljárással, így a program idővel akár oktatási segédeszközként, valamint a diplomatervezők és a Tanszék hatékony munkaeszközeként is funkcionálhat.

A terepi mérések adatai – amennyiben azok elektronikus mérőállomással (pl. SOKKIA) készültek – kiértékelésük után beolvastathatók a programba. A megtervezett helyszínrajz fő-és részletpontjainak koordinátái pedig a programból a mérőállomás által értelmezhető formátumban lemezre menthetők, így a kitűzési adatoknak a mérőállomásba történő manuális bevitele elkerülhető.

A programból – egyelőre – a rajzos munkarészek közvetlenül nem nyomtathatók ki, de lehetőség van a rajzok dxf formátumú elmentésére, így azok AutoCAD segítségével megtekinthetők, kiegészíthetők, majd plottolhatók.

Minimális rendszerkövetelmények:

A program “éles” körülmények közötti tesztelésére eddig két alkalommal volt lehetőségem. Egy 1,2 km hosszú síkvidéki II. o. feltáróút teljes (vízszintes és magassági értelmű) tervezése, valamint egy kb. 7 km hosszú, dombvidéken fekvő II. o. feltáróút helyszínrajzának elkészítése történt meg.

A további fejlesztések egy része a különböző térinformatikai szoftverekkel (pl. Digiterra Map) való együttműködés megteremtése irányában fognak történni. Terveim között szerepel ezen felül a program olyan irányú bővítése is, amelynek eredményeképpen a program alsóbbrendű közutak tervezése is használható lesz.

A programról bővebb információt a NYME Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszékétől, illetve tőlem szerezhet be a téma iránt érdeklődő.

marko@larix.efe.hu

vissza