KEFAG Rt.

Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ

6000 Kecskemét Külső-Szegedi út 135.

Tel.:/fax: 36-76-321-048, tel.: 36-76-501-601, email: barnat@kefag.hu

 

Az Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központot a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatala és a KEFAG Rt. hozták létre 1996-ban, azzal a céllal, hogy tudományos és gyakorlati munkát folytasson a maggazdálkodás területén, erdőművelési technológiafejlesztés területén. Részt vegyen az alföldi mag, szaporítóanyag források létesítésének, fenntartásának munkálataiban.

Személyi összetétel:

Dr Barna Tamás - Központvezető

Gácsi Zsolt - Kutató szaktanácsadó

Szulcsán Gábor - Fejlesztőmérnök

Németh Istvánné laboráns

Maleczné Barányi Anita- laboráns

Molnár Ferencné -laboráns

Az ESZTK tevékenységi területe:

Oktatás, továbbképzés, erdészeti kultúra terjesztése

Cikkek, előadások

Kiadványok

Óraadás

Kutatás, fejlesztés

Mikorrhiza kísérletek,

Utódvizsgálati kísérletek

Magkutatás

Magvizsgálat, magtárolási kísérletek

Ökológiai kutatás

Erdő-hidrológiai kutatások

Szaporítóanyag gazdálkodás

Magbegyűjtés, magfeldolgozás

Magtermesztő ültetvények,

Génmegőrzés

Vállalkozás

Erdőgazdasági szolgáltatás

Szaktanácsadás, szakirányítás

Talajlabor

Talajvizsgálat

Maglabor

Magvizsgálat

Kereskedelem

Erdészeti mag, csemete

Génmegőrzés

A Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottságának megbízásából részt veszünk a Nemzeti Génmegőrzési Programban kitűzött célok megvalósításában. Elsősorban a vadgyümölcsök és a fehérnyár génmegőrzésével foglalkozunk. A gyakorlati munka 1997-ben kezdődött a védett vadkörtefajok lelőhelyeinek felkutatásával, a talált előfordulások lementésével. A megőrzésbe vont fajok száma évről évre növekszik, a rendelkezésre álló források függvényében.

A megőrzött fajok és genotípusok száma:

Fafaj

Genotípusok száma

Pyrus nivalis ssp orientalis

13

Pyrus magyarica

4

Pyrus x sp. (pannonica, austriaca, kárpátiana, …)

25

Pyrus pyraster

62

Cerasus avium

91

Populus alba

66

Padus serotina

30

Sorbus torminalis

39

Sorbus domestica

27

A génmegőrzési munka menete:

A génmegőrzési munka első lépéseként régiókra osztottuk az országot, az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 91/1997.(XI.28)FM rendelet 2. melléklet szerint, hogy könnyebben kezelhető, tulajdonságaikban egységesebb körzeteket kapjunk. Ezekben a körzetekben folyik a törzsfák felkutatása a terület bejárásával és helyismerettel rendelkező szakemberek bevonásával. A törzsfák jelölésekor 1,3 m magasan fehér vagy sárga festékkel körbefestjük a kijelölt fákat, és egy törzslapot készítünk a fákról, amelyek tartalmazzák a törzsfa és a környezetük jellemző adatait. A jelölés után a vegetatív szaporításhoz szemző/oltó-gallyakat gyűjtünk a fákról. A begyűjtéshez fel kell menni 5-30 m magasra, a fa koronájának helyzetétől függően. A levágott gallyakról a leveleket eltávolítjuk, a párologtatás csökkentése érdekében és felcímkézve hűtőtáskában szállítjuk, hűtőben tároljuk.

Minden genotípusból legalább 10 szemzést készítünk 12 l-es műanyag vödrökbe konténerezett vírusmentes vad alanyra. A szemzéseket egy évig neveljük, majd kiültetjük őket egy géngyűjteménybe (Kecskemét, Csalános, 52-es út mellett). A gyűjteményben fejlődő növényekről ismét gyűjtünk szemzőhajtásokat és az előzőekben ismertetett módon további génazonos egyedeket állítunk elő, melyeket egy, a faj szaporodási tulajdonságainak megfelelő izolációs körzettel rendelkező magtermesztő ültetvénybe ültetünk el. A termett magból csemetét nevelünk. A veszélyeztetett fajoknál ezekkel a csemetékkel elvégezhető a repatriálás. Az identitásában és egyedszámában kevésbé vagy nem veszélyeztetett fajoknál a törzsfa szelekció során a fatermesztési és gyümölcs minőségi szempontokat vettük figyelembe, ezért a szelektált szülőktől származó utódok a szelekciós szempontból nagyobb genetikai értéket képviselnek. A csemetéket erdősítésekben, vadgyümölcs-termő ültetvényekben tudjuk hasznosítani.

vissza