Kocsányos, kocsánytalan tölgy és a cser (Quercus sp.)

A tölgyfajok a hazai erdőgazdálkodásban kulcsfontosságú szerepet töltenek be, ennek ellenére a genetikai, génmegőrzési területen rendkívül nagy lemaradás tapasztalható. A kérdőívek külön tárgyalták a fontosabb fajokat - cser, kocsányos és kocsánytalan tölgy - de érdemes együttesen értékelni az eredményeket.

A legfontosabbnak ítélt tennivalók:

1. A fajok genetikai változatossága sem a teljes, sem a hazai elterjedésre nem, ill. alig ismert. Egyedül a morfológiai/kvantitaív bélyegekre rendelkezünk adatokkal. A genetikai változatosság vizsgálata mind szabadföldi kísérletekben, mind molekuláris szinten sűrgős és fontos feladat.

2. Az in situ megőrzés fontos terepe lehetne a génrezervátum. Jóllehet a természetvédelmi területek és a kijelölt magtermelő állományok génmegőrzési funkciót is ellátnak, nem mindenben felelnek meg a felmerülő konzervációs igényeknek. Néhány, génmegőrzési szempontból fontos származás ill. taxon/változat - fehér cser, szlavón tölgy, beregi ill. ártéri kocsányos tölgyek, erdélyi kocsánytalan tölgy és jónéhány (domináló) hibridforma - megmentése szempontjából szükség lenne ezekre az objektumokra.

3. Az ex situ gyűjtemények helyzete kezdetlegesnek nevezhető. Egyedül kocsányos (szlavón) tölgyből áll rendelkezésre nyilvántartott, dokumentált klóngyűjtemény. Minden más tekintetben - populáció/származás-, törzsfa/klóngyűjtemény, utódállományok - a munkát szinte az elején kell kezdeni.

4. A cser szaporítóanyag-ellátása megoldott. Ezzel szemben a két 'nemes' tölgynél összetett gondok lépnek fel. A szakaszos terméshozatal, a genetikai szempontból értékes állományok mellőzése ill. el nem különítése nemcsak hosszútávon, de már a közeljövőben gondokat okozhat. Elsősorban az egyenletesebb ellátás érdekében magtermesztő ültetvények (plantázsok) létesültek kocsányos (szlavón) és kocsánytalan tölgyből, a szaporítási, archiválási és fajtaelismerési kérdések azonban rendezetlenek.

5. A jelenlegi állapotokon elsősorban a génrezervátumok, populációgyűjtemények és törzsfa/klóngyűjtemények mennyiségi és minőségi szintjét emelve kell változtani.

vissza